Levering Douglas brugpilaren

Levering van 8 douglas stammen tot 35 mtr lengte, totaal 88 m3.
De stammen zijn na te zijn ontschorst rond gefreesd in 450 tot 500 mm diameter. Uiteindelijke zijn de stammen gebruikt voor brugpijlers aan een nieuw te bouwen brug te New Forest in Groot Brittannië.