Bosexploitatie

Houtoogst in naald-, loofhoutbossen en ingrepen aan GWW infrastructuur met elk zijn aparte benadering.
Zwaar materieel, machines met weinig bodemdruk, bijpassende hijstechnieken, snoeien en afbreken van boom- kronen, takhout versnipperen, stobbefrezen en alle overige werkzaamheden. Ruimen stormhout met taxaties en bijbehorende rapportages.

Bosbeheerservice

Om te komen tot het gewenste doelbos is een terdege beheerplan leidend. Met het opstellen van een visie voor de korte en lange termijn worden de doelen in kaart gebracht. Functievervulling als recreatie, natuurwaarde, natuurhistorie & houtproductie worden in overleg ingevuld en leiden tot het opstellen en invullen van de beheermethodieken. De daadwerkelijke toewijzing, het uitzetten van een dunning en (groepen)kap, kan aansluitend verzorgd worden. Een juiste keuze van het in te zetten bosmaterieel is hierbij van essentieel belang.

Rondhout transport

In combinatie met de veelzijdigheid aan stamhout is ook het bijbehorende transport veelzijdig. Ons stamhout wordt over de weg, per spoor en over het water vervoerd.

Herbebossing

Naast bosexploitatie en inrichtingswerken verzorgen wij ook bodemvoorbereiding, herbebossingen, plantwerk van laanbomen, cultuurbos en parkinrichtingen.

Inrichting speelplekken

Plaatsing en inrichting speelplekken. Plaatsing klim- en klauterbomen met onderdelen tot 4.000 kg. Aanleveren en aanbrengen boomschors, wilgenschermen en valzand met bijbehorende aankleding met zitblokken, palen en wilgentenen.