Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door HENNEKENS Hout Holz Timber B.V. met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. HENNEKENS Hout Holz Timber B.V. verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door HENNEKENS Hout Holz Timber B.V. worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

HENNEKENS Hout Holz Timber B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. HENNEKENS Hout Holz Timber B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van HENNEKENS Hout Holz Timber B.V. opgenomen informatie en tarieven.

Hoewel HENNEKENS Hout Holz Timber B.V. alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is HENNEKENS Hout Holz Timber B.V. niet aansprakelijk voor informatie en/ of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door HENNEKENS Hout Holz Timber B.V. worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel HENNEKENS Hout Holz Timber B.V. uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/ of diensten die daarop worden aangeboden.

Copyright

Het is niet toegestaan onderdelen van deze website te verveelvoudigden, opslaan in een geautomatiseerd gegevensbestand en/ of openbaar te maken in enige voor of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HENNEKENS Hout Holz Timber B.V.